top
logo

Usługi

Szukaj


O firmie

   ZBT sp. z o.o. istnieje od 1987r.
Obecnie firma zatrudnia kilkadziesiąt osób na pełnych etatach w tym wysoko wykwalifikowaną kadrę kierowniczą i techniczną z wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami branżowymi oraz długoletnim stażem w telekomunikacji, a ich liczba okresowo rośnie.

  Nasza firma składa się z wydziałów. Każdy z nich pracuje nad zleconymi projektami zgodnie ze swoją specjalizacją, wzajemnie się uzupełniając, tworząc zintegrowany system zdolny do kompleksowej obsługi inwestycji. W zależności od wymogów i życzeń inwestora, usługi firmy mogą obejmować wykonanie założeń technicznych, projektu, robót z dostawą materiałów i urządzeń oraz obsługę geodezyjną.

 

 

 

  ZBT Sp. z o.o. dysponuje bardzo dobrze wyposażonym parkiem maszynowym, w skład którego wchodzą ciągniki siodłowe, ciężarówki, maszyny budowlane, szereg specjalistycznych urządzeń. Nasze pracownie: projektowa i wykonawcza są wyposażone w nowoczesne oprogramowanie CAD oraz sprzęt pozwalający zrealizować w sposób całościowy każde zadanie z zakresu telekomunikacji i energetyki.

 

   Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania, montażu i uruchamiania systemów radiowych, budowy radiolinii, konserwacji masztów, budowy kanalizacji teletechnicznej, budowy kablowych linii miedzianych, światłowodowych, budowy sieci komputerowych, inwentaryzacji, paszportyzacji oraz konserwacji sieci telekomunikacyjnych, wykonywanie przewiertów sterowanych, budowy sieci energetycznych niskiego i średniego napięcia oraz oświetlenia, montażu instalacji nisko prądowych, usług transportowych, dostaw materiałów kamiennych.

 

   Dziś nasze wyposażenie techniczne, potencjał ludzki i sprzętowy pozwolił nam na stałą i długoletnią współpracę przy realizacji zleconych zadań z firmami na terenie całego kraju.

  Dzięki doświadczeniu, fachowości i możliwościom ekonomiczno-administracyjnym realizujemy duże kontrakty na terenie kraju m. in. dla takich znaczących zleceniodawców jak: Ericsson, NASK, Telekomunikacja Polska, Polkomtel, T-mobile, a także firm budownictwa drogowego Budimex, Mota-Engil, Dragados, Intercor, Mirbud, MSF, Strabag, Polimex, Mosty Łódź, Astaldi, KPRD, Erbedim, Fart, Trakt, Budromost, Doprastav, Trax, Telway, APM, oraz kopalni kruszyw. Utrzymuje również dobre relacje z wieloma lokalnymi władzami samorządowymi.

 

   Realizujemy prace konserwacyjne i utrzymaniowe sieci telekomunikacyjnych, drogowej sygnalizacji świetlnej, montaż telekomunikacyjnych systemów radiowych. Projektujemy i budujemy lokalne i miejskie sieci optotelekomunikacyjne działające w oparciu o światłowody. 

   Jako pierwsza firma na rynku lokalnym świadcząca usługi telekomunikacyjne rozpoczęliśmy budowę przepustów kablowych wykorzystując technologie bezwykopowe (przewierty sterowane).

   Działalność ZBT wykroczyła poza branżę telekomunikacyjną. Współpracujemy z firmami budującymi sieci energetyczne, gazowe, sanitarne, jak również z firmami drogowymi.
Rozszerzyliśmy działalność o najnowsze technologie informatyczne z zakresu Internetu, przetwarzania danych i szeroko pojętych Systemów Informacji Przestrzennej, GIS.

 

 
Ostatnie inwestycje

POLIMEX-MOSTOSTAL, DOPRASTAV - A1 Stryków - Tuszyn; budowa i przebudowa sieci miedzianej, światłowodowej teletechniki, budowa i przebudowa sieci zasilania, oświetlenia , sieci NN, ŚN.

 

KPRD Sp. z o.o. - Przebudowa kablowej i światłowodowej sieci telekomunikacyjnej przy przebudowie ul. Żelazna - Kielce

 

PTC T-mobile - Budowa sieci światłowodowej Częstochowa

 

KPRD Sp. z o.o. - Przebudowa kablowej, światłowodowej sieci telekomunikacyjnej, oraz sieci zasilania NN, ŚN, oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej przy przebudowie ul. Mieszka I - Radom

 

PTC T-mobile - Budowa sieci światłowodowej Radom

 

NASK - Budowa sieci światłowodowej Radom

 

PTC T-mobile - Budowa sieci światłowodowej Sosnowiec

 

PTC T-mobile - Budowa sieci światłowodowej Chorzów

 

ZIR Zakładu Inżynierii Ruchu - Systemy Sterowania Ruchem - Przebudowa sygnalizacji świetlnej  przebudowa DK12 Przygłów


SKANSKA S.A. - Przebudowa kablowej, światłowodowej sieci telekomunikacyjnej przy budowie DK12, przebudowa sieci energetycznej, budowa oświetlenia drogowego.

 

KPRD Sp. z o.o. - Przebudowa kablowej i światłowodowej sieci telekomunikacyjnej przy przebudowie ul. 1-Maja, Częstochowska, Skrajna - Kielce 

CEZET BIS Sp. z o.o.- Przebudowa kablowej sieci energetycznej NN, ŚN - Kielce, ul.Warszawska, Polna, Niska

Mota-Engil Polska S.A.  Wykonanie robót telekomunikacyjnych na drodze expresowej S7 na odcinku Skarżysko-Występa

Gmina Iłża Przebudowa urządzeń energetycznych w Iłży - Rynek 

TP S.A. Instalacja, wymiana, likwidacja kabin i półkabin telefonicznych  dla województw : mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego

Mostostal Warszawa S.A. Prace oświetleniowe przy przebudowie drogi  krajowej nr S7, na odcinku Białobrzegi-Jedlińsk

PEEK TRAFFIC - Przebudowa sygnalizacji świetlnej  w Kielcach 

PEEK TRAFFIC - Przebudowa sygnalizacji świetlnej  w Skaryszewie

 

POLKOMTEL SA Budowa pasywnej części traktów   światłowodowych we Wrocławiu.

 

KDPW Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych - Wymiana sieci światłowodowej.

 

Hermann Kirchner Polska sp. z o.o. Budowa zasilania oświetlenia i stacji zasilania  ruchu, zasilania przepompowni oświetlenia, zasilania stacji meteorologicznej  przy "Budowie Autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl"

 

ŚPRD "TRAKT"  sp. z o.o. Przebudowa  i budowa oświetlenia drogowego, przebudowa sieci niskiego napięcia oraz  przebudowa sieci teletechnicznej (urządzenia TP S.A. i Netia) na zadaniu „Przebudowa  skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 733 w km 23+130 z drogą wojewódzką nr 744 w  km 7+840 oraz drogą powiatową 3540W w miejscowości Parznice”

 

POLKOMTEL SA Budowa pasywnej części traktów  światłowodowych w Iławie.

 

PTC T-mobile - Budowa sieci światłowodowej Gliwice

 

POLKOMTEL SA Budowa pasywnej części traktów  światłowodowych w Krakowie

 W  trakcie realizacji:

EUROVIA. - Przebudowa kablowej sieci energetycznej i oświetlenia przy budowie miasto Ciechanów. 

 

STRABAG - Przebudowa kablowej sieci teletechnicznej światłowodowej i miedzianej, sieci energetyki i oświetlenia przy budowie drogi Grójec-Mogielnica  

 

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE - Przebudowa kablowej i światłowodowej sieci telekomunikacyjnej przy budowie S17 odc. 1

 

PTC T-mobile - Budowa sieci światłowodowej Warszawa

 

NASK - Budowa sieci światłowodowej Radom 

 

BUDIMEX S.A. Przebudowa kablowej, światłowodowej sieci telekomunikacyjnej przy budowie S17 odc2 , 2a

 

PTC T-mobile - Budowa sieci światłowodowej Częstochowa

  

PTC T-mobile - Budowa sieci światłowodowej - Radom

 

Hermann Kirchner Polska sp. z o.o. - Przebudowa kablowej i światłowodowej sieci telekomunikacyjnej przy budowie S8 odc. Walichnowy

 

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE - Przebudowa kablowej i światłowodowej sieci telekomunikacyjnej przy budowie S3 odc. Gorzów - Międzyrzecz

 

DRAGADOS. - Przebudowa kablowej sieci energetycznej przy budowie S17 odc.4

 

DRAGADOS. - Przebudowa kablowej sieci teletechnicznej przy budowie S8

 
Unia Europejska

 
  W Polsce mimo dużej dynamiki przyrostu łączy szerokopasmowych w ostatnich latach, w dalszym ciągu zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w EuropieNasza firma brała udział w realizacji projektu e-świętokrzyskie-rozbudowa infrastruktury informatycznej.
Zadania te były współfinansowane w ramach zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i obejmowały projektowanie i budowę linii światłowodowej


Po ocenie formalnej i merytorycznej firma ZBT Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z Uni Europejskiej na podłączanie usługi Interentu szerokopasmowego na tzw. "białe plamy " na obszarze województwa mazowieckiego - działanie 8.4 - Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „Ostatniej mili”.
Działanie 8.4 realizowane jest w ramach priorytetu VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innnowacyjna Gospodarka.

Projekt polega na budowie dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej stworzonej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a grupami docelowymi. W ramach projektu gwarantowany jest dostęp dla użytkowników końcowych na okres co najmniej 3 lat, z szybkością łącza 2Mbs lub większą. 

 **
 

bottom

www.zbt.pl