Zacznijmy Budowę Dzisiaj

Zapraszamy do składania zapytań, ofertowych i materiałowych.

Wyceniamy i ofertujemy do kontraktów realizowanych i na etapie przetargów. Oczekujemy również na zaproszenia do przetargów publicznych. Pracujemy w systemie generalnego wykonawstwa, oraz podwykonawstwa.

Pozostajemy w Kontakcie

Ofertowanie

Ofertowanie:
tel. stacjonarny +48 48 384-59-81

mgr. inż. Sławomir Piwowarczyk
ofertowanie@zbt.pl

Administracja

Administracja:
tel. stacjonarny +48 48 384-59-95

kierownik wydziału: Monika Nobis
kadry: Katarzyna Raszewska

Godziny pracy

praca biura
pn.-pt. 7.00-15.00

praca budowy
pn.-sob. 7.00-22.00

 Nasza firma składa się z wydziałów. Każdy z nich pracuje nad zleconymi projektami zgodnie ze swoją specjalizacją, wzajemnie się uzupełniając, tworząc zintegrowany system zdolny do kompleksowej obsługi inwestycji. W zależności od wymogów i życzeń inwestora, usługi firmy mogą obejmować wykonanie założeń technicznych, projektu, robót z dostawą materiałów i urządzeń oraz obsługę geodezyjną.

zapraszamy

lokalizacja

ul. Marszałkowska 15 A lok 6
00-626 Warszawa
NIP: 948-00-00-096
Regon: 670762403

Warszawa

Budujemy w całej Polsce. Obecnie  rejon naszych działań to centralna i połudiowo wschodnia część kraju.

Prezes zarządu:
mgr inż. Sławomir Cedro

Radom

Adres do korespondencji:
ul. Wielkopolska 5
26-600 Radom

Administracja:
+48 48 384-59-95
fax +48 48 332-22-30
W godz. 7.00-15.00

Księgowość:
+48 48 384-59-96

Wydział Przewiertów Sterowanych:
+48 48 384-59-83
mgr inż. Kamil Kołodziejczyk

Wydział Projektowy:
+48 48 384-59-90
mgr inż. Krzysztof Mosionek
mgr inż. Wojciech Maciejczyk


Wydział Wykonawstwa
Telekomunikacja i Energetyka

mgr inż. Marcin Krupa
+48 48 384-59-83

mgr inż. Łukasz Zabrzuch
+48 48 384-59-86

inż. Darek Adamczyk
+48 48 384-59-82

mgr inż. Agata Buchowicz
+48 48 384-59-91

inż. Paweł Truchlewski
+48 48 384-59-85
+48 48 500-18-84-69

inż. Wiktoria Fokt
+48 48 384-59-85
+48 48 694-38-22-22

Ofertowanie:
mgr. inż. Sławomir Piwowarczyk
+48 48 384-59-81

Wydział Transportu Logistyki:

inż. Artur Mortka
+48 48 513-13-83-61
+48 48 384-59-97

Lublin

ul. Wólka 1J
20-258 Wólka , k.Lublina

tel. komórkowy +48 664 331 083
tel. stacjonarny +48 384 59 91

Wydział Wykonawstwa
Energetyka i Telekomunikacja

mgr inż. Damian Kryczka
mgr inż. Agata Buchowicz
mgr inż. Michał Magoch

 

Nazwa :
ZBT Sp. z o.o.

Forma własności:

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawa XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000129847;
Kapitał zakładowy: 2 712 000 PLN

Rok założenia:
1987 r.

Bank:
Bank Spółdzielczy w Jedlińsku oddział Radom
74913200010002124220000010

Zapraszamy do współpracy