top
logo

Usługi

Szukaj


   ZBT sp. z o.o. istnieje od 1987r.
Obecnie firma zatrudnia kilkadziesiąt osób na pełnych etatach w tym wysoko wykwalifikowaną kadrę kierowniczą i techniczną z wszelkimi niezbędnymi uprawnieniami branżowymi oraz długoletnim stażem w telekomunikacji, a ich liczba okresowo rośnie.

  Nasza firma składa się z wydziałów. Każdy z nich pracuje nad zleconymi projektami zgodnie ze swoją specjalizacją, wzajemnie się uzupełniając, tworząc zintegrowany system zdolny do kompleksowej obsługi inwestycji. W zależności od wymogów i życzeń inwestora, usługi firmy mogą obejmować wykonanie założeń technicznych, projektu, robót z dostawą materiałów i urządzeń oraz obsługę geodezyjną.

 

 

 

  ZBT Sp. z o.o. dysponuje bardzo dobrze wyposażonym parkiem maszynowym, w skład którego wchodzą ciągniki siodłowe, ciężarówki, maszyny budowlane, szereg specjalistycznych urządzeń. Nasze pracownie: projektowa i wykonawcza są wyposażone w nowoczesne oprogramowanie CAD oraz sprzęt pozwalający zrealizować w sposób całościowy każde zadanie z zakresu telekomunikacji i energetyki.

 

   Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania, montażu i uruchamiania systemów radiowych, budowy radiolinii, konserwacji masztów, budowy kanalizacji teletechnicznej, budowy kablowych linii miedzianych, światłowodowych, budowy sieci komputerowych, inwentaryzacji, paszportyzacji oraz konserwacji sieci telekomunikacyjnych, wykonywanie przewiertów sterowanych, budowy sieci energetycznych niskiego i średniego napięcia oraz oświetlenia, montażu instalacji nisko prądowych, usług transportowych, dostaw materiałów kamiennych.

 

   Dziś nasze wyposażenie techniczne, potencjał ludzki i sprzętowy pozwolił nam na stałą i długoletnią współpracę przy realizacji zleconych zadań z firmami na terenie całego kraju.

  Dzięki doświadczeniu, fachowości i możliwościom ekonomiczno-administracyjnym realizujemy duże kontrakty na terenie kraju m. in. dla takich znaczących zleceniodawców jak: Ericsson, NASK, Telekomunikacja Polska, Polkomtel, T-mobile, a także firm budownictwa drogowego Budimex, Mota-Engil, Dragados, Intercor, Mirbud, MSF, Strabag, Polimex, Mosty Łódź, Astaldi, KPRD, Erbedim, Fart, Trakt, Budromost, Doprastav, Trax, Telway, APM, oraz kopalni kruszyw. Utrzymuje również dobre relacje z wieloma lokalnymi władzami samorządowymi.

 

   Realizujemy prace konserwacyjne i utrzymaniowe sieci telekomunikacyjnych, drogowej sygnalizacji świetlnej, montaż telekomunikacyjnych systemów radiowych. Projektujemy i budujemy lokalne i miejskie sieci optotelekomunikacyjne działające w oparciu o światłowody. 

   Jako pierwsza firma na rynku lokalnym świadcząca usługi telekomunikacyjne rozpoczęliśmy budowę przepustów kablowych wykorzystując technologie bezwykopowe (przewierty sterowane).

   Działalność ZBT wykroczyła poza branżę telekomunikacyjną. Współpracujemy z firmami budującymi sieci energetyczne, gazowe, sanitarne, jak również z firmami drogowymi.
Rozszerzyliśmy działalność o najnowsze technologie informatyczne z zakresu Internetu, przetwarzania danych i szeroko pojętych Systemów Informacji Przestrzennej, GIS.

 

 

bottom

www.zbt.pl