Budujemy i Projektujemy

ENERGETYKA

Kluczowym elementem działalności firmy jest budownictwo energetyczne.

SN NN

Energetyka

Budujemy linie energetyczne niskiego 400V i średniego 15000V napięcia

Napowietrzne linie energetyczne
Realizujemy budowy napowietrznych linii elektrycznych niskiego i średniego napięcia. W zakres naszych usług wchodzą także remonty i modernizacje już istniejących linii energetycznych. Po realizacji inwestycji  wykonujemy pełną dokumentację. Nasi pracownicy posiadają wszystkie niezbędne szkolenia i uprawnienia do wykonywanie prac.

Kablowe sieci energetyczne
Wykonujemy budowy i serwisujemy kablowe linie energetyczne niskiego i średniego napięcia. Realizujemy zarówno planowane budowy i remonty jak również diagnostykę i usuwanie awarii. Dzięki posiadanym zasobom ludzkim i zapleczu maszynowemu w sytuacjach awaryjnych działamy szybko i skutecznie. Wykonujemy także pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodów, pomiary ciągłości żył linii kablowych oraz próby napięciowe. 

Budowa sieci niskiego napięcia NN

Linie energetyczne niskiego napięcia do 1 kV. Przyłącza, zasilania obiektów. Wykonujemy przebudowy kolizji przy realizacji, inwestycji drogowych i kolejowych. Budujemy zasilania dla systemów sterowniczych, kamer, elementów wykonawczych na kolei.

Budowa sieci średniego napięcia SN

Linie energetyczne średniego napięcia 15kV i 30 kV. Budujemy dla Gestorów sieci PGE, PSE, Tauron, Enea. Zasilania linii kolejowych. Przyłącza farm fotowoltaicznych.

Stacje Transformatorowe

Zgodnie z projektem, dostarczamy, instalujemy i uruchamiamy stacje transformatorowe Średniego Napięcia.

Agregaty

Instalujemy automatyczne zespoły zasilania awaryjnego, agregaty, dla inwestycji drogowych, kolejowych, szpitali, Instytucji Państwowych.

Skontaktuj się z Nami

Potrzebujesz Eksperta?

Skontaktuj się z Nami​

Pytania dotyczące projektów

Interesuje Cię czy zajmujemy się tym czego potrzebujesz?

Nasza firma, wykonuje budowy dla Instytucji Państwowych, Spółek Skarbu Państwa. Dużych operatorów energetycznych. Farm fotowoltaicznych Oraz dla firm realizujących własne inwestycje energetyczne.

Budujemy dla PKP. Olbrzymie nakłady inwestycyjne na kolei, pozwalają uczestniczyć nam również przy takich projektach.

Tak firma ZBT wykonuje usługi projektowe, dla inwestycji w których jest to wymagane. Uczestniczymy w przetargach w których coraz częściej wykorzystywana jest formuła zaprojektuj i wybuduj.

Realizujemy usługi wyłącznie dla firm jak również instytucji Państwowych.

Skontaktuj się z Nami​

Najważniejsza jest rozmowa, zadzwoń, napisz, skontaktuj się.